About us

Starting a business is a tough job. And changing old routines for those who already have one can be just as hard. Let‘s get to it as a team!

Our plans are not modest. The goal for 2020 is to offer you and your ideas space over 3500 m2 in new reconstructed building in the Liberec centre. This space is going to be created in the former building of the Research Institute of Textile Machinery, so called Building D next to the reginal office.

We are still at the beginning (the official start of the project was in November 2017), so we are a start-up as well. We grow and learn. We are delighted by both great and small successes - and especially from the broad support of our intention in the business, science and research environment and the public administration of the Liberec region.

 

Centre for Innovation – Business Incubator for the Liberec Region
The purpose of this project is to build a specialised, regionally focused infrastructure for the encouragement and support of new, enterprising and creative businesses that use local know-how and talent to create high added value.
The project‘s base will be a brick-and- mortar hub housed in the D building. The building will undergo an extensive renovation. It will get a new roof, an extra layer of insulation and a terrace in the place of disused warehouses which will be demolished. The building will be completely rewired and replumbed, equipped with new heating/cooling systems and an electrical substation. The interior will be radically re-designed and re-built (new mezzanine floor, re-partitioning of the space, repair of load bearing as well as non load bearing constructions, laying new insulated floors, replacement of windows and doors, redecorating, tiling, ceiling repair etc.). Two server rooms will be created – one for the incubator, the other for the rest of the D Building – as well as a CCTV and an automated employee attendance system. There will be a new fully equipped dining room, too. Provided the project is successfully completed, Lipo.ink will move to the renovated premises.
The total cost of the project is estimated at 349 555 792 Kč with the possible EU contribution amounting to 54 473 523 Kč. The rest of the cost will be born by the Liberec regional government.
Subject to approval, the project will be co-financed by the European Union through the Regional Development Fund, part of the Integrated Regional Operational Programme. 

News

Rozbaleno v Lipo.ink: nullspaces

Rozbaleno v Lipo.ink: nullspaces

„Šém“, který umí dát počítačům zrak a schopnost rozhodovat 

Do světa průmyslové výroby míří nový pojem – počítačem asistovaná montáž neboli CAA (Computer Aided Assembly). Jde o novou technologii od liberecké firmy nullspaces Jiřího Kuly a Davida Zacha.  CAA kombinuje využití optiky a pokročilých algoritmů a podnikům umí pomoci v několika oblastech. Zajišťuje výstupní kontrolu výrobků, ale především umí zasáhnout už do průběhu výroby, aby se vzniku vadných kusů předešlo. 

Nejvýraznějšími postavami nullspaces jsou zakladatelé Jiří Kula a David Zacho. Tito odborníci na počítačové vidění, průmyslovou automatizaci a smíšenou realitu se potkali při práci pro mezinárodní společnost, pro kterou řešili projekty zaměřené na vizuální kontrolu kvality. Když byl Jiří Kula vyslán zřídit pobočku do Liberce, dospěl k rozhodnutí, že tu chce zůstat a založit špičkové technologické centrum v oblasti strojového vidění. My v Lipo.ink jsme byli od samého začátku u toho. 

Proč jste se rozhodli osamostatnit? 

Důvodů bylo víc a všechny se v jeden moment propojily. Když jsem pracoval v Praze pro mezinárodní společnost, cestoval po Evropě za kolegy z týmů v Irsku a Francii, uvědomil jsem si, že ne všechny cesty jsou nutné, a že i na každodenních cestách lidí do Prahy za prací není něco v pořádku. Vystudoval jsem na TUL a Liberec mi natolik přirostl k srdci, že jsem si začal pohrávat s myšlenkou se na sever vrátit. Měl jsem troufalou touhu postavit se pragocentrismu a vybudovat v Liberci technologické centrum se zaměřením na počítačové vidění. Pak jsem dostal od svého zaměstnavatele úkol vytvořit spin-off mateřské firmy právě v Liberci.  To se mi podařilo, ale jak jsme se tu víc a víc rozkoukávali, zjistil jsem, že je tu skvělý ekosystém, firmy jako Hardwario, iQLANDIA, a byl jsem v úžasu. Navíc se pak ještě ukázalo, že to není náhoda, a že ten provázaný systém vztahů aktivně pomáhá budovat Lipo.ink. Došlo mi, že nikdy jindy nebudu mít lepší podmínky než teď, a že nikde jinde nenajdu tolik lidí nadšených do stejné věci jako já. O to víc mi přišlo škoda, abychom se v původní firmě věnovali jen projektové činnosti pro naše zákazníky. V rámci korporátu ale zkrátka nebylo možné realizovat víc příležitostí, a tak nastal čas založit vlastní podnikání. 

Svou roli ve vzniku nullspaces sehrálo od počátku Lipo.ink, jak došlo k vaší spolupráci? 

Skoro se mi chce říct, že náhodou, ale vzhledem k tomu, co Lipo.ink dělá, asi bychom na sebe časem stejně narazili. Nejprve jsem v Liberci objevil specialisty na hardware Hardwario a domluvil jsem si s nimi schůzku, abychom prozkoumali, jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce. No a Hardwario sídlí ve stejné budově a na stejné chodbě jako Lipo.ink. Tam jsem si prvně všiml názvu Lipo.ink a odtud byl už jen krok k tomu, abych se objednal do podnikatelské ambulance. Tato konzultace mě ujistila, že se spolu se dvěma někdejšími kolegy dokážeme postavit na vlastní nohy. 

Od té doby uplynul skoro rok, co se za ten čas událo? 

Odehrálo se toho moc. Udělali jsme spoustu chyb, které asi udělala spousta jiných startupů. Chtěli jsme toho dělat příliš. Vyšlo ale najevo, že správná cesta je soustředit se na jeden produkt. Pro zákazníky i partnery jsme tím pádem snáz uchopitelní. K tomu nás ostatně Lipo.ink směřoval. Víc než projektové činnosti, kterou jsme začínali, se snažíme věnovat svému nejdůležitějšímu objevu – technologii CAA (Comupter Aided Assembly). Rádi bychom se stali jejími poskytovateli a spíš než konečné zákazníky hledáme partnery, kteří by CAA u zákazníků integrovali. 

Pojďme si podrobněji vysvětlit, v čem CAA spočívá!

Je to technologie pro průmysl, která dokáže zabránit výrobě vadných dílů. Jde o kombinaci kamer, které sledují výrobu, a složitých algoritmů, díky kterým dokážou počítače vyhodnotit, co vidí. Například, jestli je díl správně sestavený nebo jestli není vadný. To samotná kamera nedokáže. I člověk potřebuje k vidění kromě očí mozek a v nullspaces vytváříme právě tu potřebnou inteligenci. Jdeme ale ještě o krok dál. Díky CAA může počítač do konkrétního výrobního úkonu vstoupit a intuitivně navést operátora, aby něco udělal jinak a chybu napravil. 

Jak to provede?
Promítneme mu, co má dělat, rovnou pod ruce. Říká se tomu smíšená, někdy taky rozšířená realita. CAA prostě přímo při montáži vede operátora jednotlivými kroky. Osvítí mu například díl, který má přimontovat, a místo, kam patří. Celé je to interaktivní, počítač reaguje na to, co pracovník zrovna dělá, a kdyby například na něco zapomněl, přiměje ho, aby danou činnost udělal, a nepustí ho dál. Naše technologie spojuje to nejlepší, co umí člověk a co stroj. Počítač je neúnavný a přesný. Člověk je zase důmyslný a umí jemnou manipulaci. Operátor může být při používání CAA klidný, že neudělal chybu, a vedoucí pracovník má jistotu, že výroba probíhá podle jeho představ. Naše technologie tím pádem snižuje zmetkovost i riziko, že výrobci pošlou „do světa“ nebezpečný výrobek. 

Můžete uvést nějaký příklad z praxe? 

Představme si, že vyrábíte auta a chcete vyrobit auto s rádiem. Aby mělo rádio dobrý signál, musí zaměstnanec připojit kabel k anténě a poté anténu přišroubovat na střechu vozu. Když je anténa přidělaná, nemáte možnost zkontrolovat, jestli je kabel připojený, protože ho anténa zakrývá. CCA připojení zkontroluje včas a okamžitě to zahlásí, aby se výroba zastavila a linka nechrlila vadné výrobky. Dalším dobrým příkladem je lepení střešního okna na rám vozidla. Rám i sklo je třeba očistit, opatřit lepidlem a pak sklo s rámem spojit. Špatně lepené sklo se může v krajním případě ve vysoké rychlosti uvolnit a ohrozit zdraví a životy lidí. Nemluvě o tom, že reklamace a svolávací akce v automobilovém průmyslu stojí ročně až miliardy korun. Jak ale zkontrolovat, že byl rám očištěný, a že na něj robot nanesl dostatečné množství lepidla, když už je spoj zakrytý a na lepenou část není vidět? My kontrolu v tak důležité fázi výroby umíme provést. Navíc CAA řeší dva problémy, které brzdí zapojování smíšené reality do výroby. 

S jakými problémy si poradí? 

Při používání klasických aplikací pro smíšenou realitu musejí mít dělníci při práci nasazené speciální brýle. Ty jsou za prvé těžké na celodenní nošení a za druhé v mnoha provozech hrozí, že se brýle při práci poškodí. V nullspaces máme řešení. Smíšenou realitu tvoříme bez brýlí. Světelné paprsky promítá datový projektor a osvětluje body ve 3D prostoru. Člověk u linky nepotřebuje žádný přídavný hardware ani sledovat žádný návod. Vše se mu ukazuje přímo pod rukama. Má to i tu výhodu, že vše může naráz sledovat víc lidí, než jen jeden pracovník, který má brýle nasazené. To je velmi efektivní pro zaškolování nových pracovníků. Jedno zařízení stačí pro celou skupinu nováčků.

 

Lipo.ink nás drží na trati

V čem vám nyní pomáhá Lipo.ink? 

V první řadě směřuje naši pozornost i na činnosti, nad kterými jsme v našich minulých profesích nemuseli přemýšlet. Přece jen jsme vědci a věnovali jsme se primárně vývoji technologie. V Lipo.ink nám ukázali, že se musíme věnovat i rozvoji zákazníka, tedy dát o našem produktu vědět, vysvětlit, jak a s čím může firmám pomoci. Jako by vzali baterku a posvítili do kouta, kam nás nenapadlo se podívat. Také nám umějí v pravou chvíli připomenout, kým chceme být, kam se chceme dostat. Když má člověk firmu, je vystavený spoustě příležitostí a nástrah. Když řešíme nějakou situaci, předestřou nám alternativy, jak se zachovat a co nám které rozhodnutí může přinést nebo vzít. Učí nás rozpoznat ty nejlepší příležitosti a také poznat, co až tak dobrá příležitost není. 

Tady by se hodil konkrétní příklad.

Jistě. Například se rozhlížíme po investorovi. Máme skvělý objev, myslíme si, že bychom mohli uspět na mezinárodní úrovni a k tomu by se nám partner hodil. Přesto nesmíme podlehnout pokušení kývnout na spolupráci s každým, kdo projeví zájem. Už se třeba stalo, že se objevil potenciální silný investor, ale došlo nám, že spojení s ním by naši firmu možná zavedlo jinam, než kam chceme. Na tomhle uvědomění mají zásluhu i rozhovory s Antonínem Ferdanem. Ne, že by mi říkal, co máme dělat. V Lipo.ink mě vždycky vyslechnou a nestranně zanalyzují situaci. Rozhodnutí pak nechají na nás. Stejné je to, když se nám něco nepovede. Za poslední půlrok jsem dostal nesčetněkrát nafackováno. V Lipo.ink tu jsou vždycky pro nás, připraveni nás vyslechnout. Už jen to vědomí, že se máme komu svěřit, nám pomáhá vytrvat a navíc s námi naše přešlapy  proberou tak, že z nich vyjdeme s chutí jít zase dál. 


nullspaces pohledem Antonína Ferdana 

Je těžké najít vynálezce, obchodníka, manažera, vizionáře a krásného člověka v jedné osobě, a když se tohle vše snoubí do jedné firmy, vznikne nullspaces. Potkat se s nimi je vždy jako malý „velký třesk”. Cítíte pohyb myšlenek a sílu, která z nich vyplývá. Věřím, že o této firmě ještě hodně uslyšíme a že pomůže mnoha dalším firmám i lidem. Díky jejich vynálezu se může radikálně zvýšit produktivita firmám nejen v ČR, ušetřit mnoho plýtvání a zachránit hodně pracovních míst. 

 

A co říká o nullspaces Philipp Roden?

Vidím v nullspaces obrovský potenciál z dvou důvodů: jsou špičkoví odborníci na strojové vidění a to na světové úrovni. Mají vlastní produkt, který řeší několik palčivých problémů v průmyslu, ať už je to nedostatek pracovníků, zaučování nových zaměstnanců, ergonomie práce a snížení chybovosti. Zároveň jsou oba zakladatelé dobrý tým, který se doplňuje, a se kterým se i dobře spolupracuje. Přes veškerou odbornost se rádi učí a rozvíjí i mimo své expertízy a ochotně navazují spolupráci s firmami z radikálně odlišných odborů – například s uměleckým Digitálním Studiem. Také oceňuji, že s nadšením a srozumitelně předávají svoje know-how. Já sám jsem například až při jejich workshopu pro děti na LBC Makers pochopil, jak funguje optika foťáku.

Contacts

Lipo.ink

Is a division of
ARR - Agentura regionálního rozvoje

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika