O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

PlatInn

program

Platinum program

Lipo.ink PlatInn je program pro české firmy s vyšší přidanou hodnotou z Libereckého kraje.

 

Pomocí konzultací s vybraným odborníkem získá firma nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu.

Sjednat schůzku

Program PlatInn je poradensko-inovační program pro malé a středně veliké firmy (MSP) švýcarských kantonů Freiburg, Genf, Jura, Neuenburg, Waadt a Wallis. Od roku 2013 je pro Českou republiku držitelem licence PlatInn Jihomoravské inovační centrum (JIC). JIC vybudoval vlastní síť přes 50 akreditovaných expertů, kteří podporují klienty v odhalení inovačních příležitostí i v plánování a realizaci změn vedoucích k růstu firmy. Podpora probíhá hlavně formou mentoringu, coachingu a lektorování.

průvodce celým procesem z řad Lipo.ink
vstupní analýza
ověření odborníci z expertní skupiny
40 hodin experta hrazeno Lipo.ink

Lipo.ink je partnerem PlatInn pro Liberecký kraj a podílí se na rozvoji sítě expertů a neustálém zvyšování kvality programu a dodaných služeb.

Vlastní produkt.
Firma z libereckého kraje.
Definovaná pořeba.

Kontaktujte nás

Máte skvělý nápad a chcete ho rozvíjet v Lipo.ink?
Sjednejte si s námi schůzku.
Mám zájem a chci si sjednat schůzku

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika