O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Vzdělávání

Vzdělávání

Máme za to, že vzdělání je jedním z nejdůležitějších aspektů, které nás formují a jsou informace, které klasická škola doručit nedokáže. Proto jsem vyvinuli různé formáty vzdělávání, ve kterých ukazujeme, že podnikatel nenosí špičaté boty a neúspěch je zdravou a nutnou součástí života. Naši cílovou skupinou jsou základní, střední i vysoké školy.

Veškeré aktivity jsou zdarma.

Ceník & služby

Délka trvání 45 min

Počet posluchačů: neomezený, preferujeme 1-2 třídy, jsme schopni přijet do školy například na celé dopoledne a vystřídat se ve více třídách

Co potřebujeme: třídu nebo sál s dataprojektorem

Téma: kdo je podnikatel, jaké má vlastnosti

Obecnější přednášku o tom kdo je podnikatel, jak takový člověk vypadá, jaké by měl mít vlastnosti a dovednosti a co to znamená takovým podnikatelem být. Snažíme se bořit stereotypy, o tom že podnikatel je takový a makový a hlavně děti povzbudit k podnikavosti, aktivitě a potažmo i podnikání. Dále krátce představíme naši činnost, vysvětlíme kde můžeme být nápomocni a s čím za námi mohou přijít. Zapojení žáků záleží na aktivitě jednotlivců. Tážeme se otázky, ale nikoho do odpovídání nenutíme :)

Zdarma

Délka trvání : 3-4 vyučovací hodiny včetně přestávek (potřebujeme min. 2,5 čistého času)

Počet posluchačů: min 10, max 20

Co potřebujeme: obyčejnou třídu nebo místnost, stačí židle

Téma: cyklus her a cvičení povzbuzujících kreativitu

Během tohoto workshopu děti absolvují různá kreativní cvičení a hry, které mají za cíl hlavně motivaci do podnikavosti, rozvoj kreativity, týmovou spolupráci, odbourání "stydlivosti" za svůj názor a jeho prezentaci a další. Studenti pracují jednotlivě a v týmech a zapojení je maximální, kdy lektor působí spíše jako průvodce. Výstupem je podnikatelský nápad, který si děti zkusí nadefinovat a před otsatními ho odprezentovat. Tento worksop je ideální jako úvodní hodina právě k předmětů jako Podnikatelský záměr apod.

Zdarma

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika