O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Posilovna

Posilovna

 

Jste na úplném začátku? Pomůžeme vám nastartovat nový byznys – podpoříme vás od počátečního podnikatelského záměru až k získání prvních platících zákazníků.

rezervujte si termín
délka 6 měsíců
15 hodin individuální konzultace s Lipo.ink
Prezentace v IdeaLab na MeetUPu
Publicita na kanálech lipo.ink
50% sleva na veřejné akce pořádané Lipo.ink

Inkubační programy Lipo.ink jsou vhodné pro záměry,které splňují alespoň 3 z následujících kritérií

Váš nápad musí být inovativní. Inovativní nápady jsou z pohledu Lipo.ink ty záměry, které vytváří hodnoty za využití něčeho nového (technologie, proces, služba, produkt, …).
Váš nápad má šanci na úspěch, tedy je realistické, že budou zákazníci za inovativní nápad ochotni zaplatit, čímž bude vytvářen zisk.
Vy nebo Váš tým má potenciál k realizaci. Pevné odhodlání, odborné nebo manažerské zkušenosti (motivace a schopnosti učit se” za pochodu” může nahradit chybějící schopnosti a dovednosti.
Váš nápad zapadá do RIS3 LK. Jedná se o znalostní oblasti, které jsou podporovány Libereckým krajem. K nim patří např. nanotechnologie, strojírenské technologie, optika a sklo, sanační technologie, komponenty pro dopravní zařízení apod. Další informace naleznete ZDE.

Reference

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika