O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Statotest vstupuje do plnotučné inkubace

Statotest vstupuje do plnotučné inkubace

Statotest vstupuje do plnotučné inkubace

S Petrem Klokočníkem z Jablonce nad Nisou jsou před námi další vzrušující měsíce. Potkáváme se od konce roku 2018. Ještě pod hlavičkou své firmy Cotrex Petr vyvinul velmi užitečný systém pro hlídání statiky stavebních konstrukcí. V určitý moment ale potřeboval pohled zvenčí a především oslovit jiný trh, než, jaký znal ze svého původního podnikání. V Lipo.ink jsme mu pomáhali budovat značku Statotest, nastavit strategie pro vývoj technologie i obchodní rozvoj. V červnu vznikla samostatná společnost Statotest a nyní jsme vkročili do druhé fáze inkubace

Co to znamená? Petr se svými kolegy může využít dalších 25 hodin konzultací u nás v Lipo.ink a až 20 hodin s některým expertem z naší sítě. K tomu může čerpat služby v hodnotě 50 000 Kč u našich partnerů z různých oblastí, jako jsou například grafik nebo právník. Do Statotestu také vstupuje prostřednictvím Lipo.ink ARR - Agentura regionálního rozvoje. Vlastní nyní podíl 2,5%. - Je to pro nás závazek, že se o společnost budeme zajímat a starat i po skončení inkubace. Od podzimu bude Statotest sídlit v nové budově Lipo.ink. 

Naším cílem pro nejbližší měsíce je strukturovaně oslovit trh a ještě víc propracovat samotnou službu. Tomu už se Petr intenzivně věnuje. Podařilo se mu navázat spolupráci s několika špičkovými vědeckými pracovišti v ČR, jako jsou Ústav teoretické a aplikované mechaniky při akademii věd ČR a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. S odborníky z fakulty stavební ČVUT Statotest pracuje na kalibraci svých čidel a vývoji nových možností. 

Čidla pro Liberecký kraj ocenil Microsoft

Inovační systém z Jablonce používají například Krajská správa silnic Libereckého kraje i České Radiokomunikace. Dlouhodobě sleduje pohyby několika problematických mostů v kraji, například na Jizeře a ve Frýdlantu. Monitorovací jednotky Statotestu najdeme i na vysílači Ještěd. Tato řešení zaujala i porotu cen Microsoft Awards. Statotest se dostal mezi tři nejlepší v kategorii Veřejná správa a rozvoj moderního města.


Statotest: Princip systému spočívá v tom, že čidla připevněná na různé stavby měří úhly náklonu a vibrace. Komunikační modul o pohybech odesílá informace do databáze, a pokud se děje něco neobvyklého, majitel nebo správce stavby o tom dostane zprávu. Systém bez nadsázky chrání životy. Pokud se totiž například majitel staršího mostu dozví včas o podezřelých posunech, může most nechat opravit dřív, než by mohl spadnout. Podobně je možné využít systém pro kontrolu ujíždějících svahů či opěrných zdí. Podrobnosti se dočtete v jarním rozhovoru.

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika