O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Rozbaleno v Lipo.ink: Pointee

Rozbaleno v Lipo.ink: Pointee

Pointee – ukáže, co zlepšit i to, co už dobré je

Za startupem Pointee stojí tři zakladatelé Jan Strnad, Ivo Knejp a Martin Vitouš.. Všichni tři mají kořeny v severních Čechách. Jsou to datoví vědci, pracovali ve výzkumu i jako vývojáři software ve velkých firmách. Komplikované firemní struktury a dlouhé schvalovací procesy je opakovaně vracely k myšlenkám, že by mnohé pracovní činnosti uměli automatizovat a firemní procesy dělat efektivněji. Založili proto vlastní firmu, kde vznikl nástroj Pointee. 

Co Pointee umí?
Představte si, že máte firmu, něco prodáváte nebo vyrábíte. Čas od času ale narazíte na to, že se prodej zašmodrchává, kupříkladu objednávku není možné vyřídit kvůli chybějícím údajům nebo se při nákupu materiálu dlouho čeká na souhlas vedení. Při výrobě zase někteří pracovníci opomíjejí určité kroky. Přibývá práce kontrolorovi kvality, produkt je nutné opakovaně do výroby vracet, doba dokončení se protahuje a náklady stoupají. Právě tyto situace dokáže Pointee rychle odhalit. 

Rozumí si se systémy na sběr dat, které firmy běžně používají, jako je například SAP. Zjištěná data pak Pointee zobrazí tak, aby se v nich snadno vyznal i člověk, který není tolik technicky založený. Na první pohled je tak jasné, kde je prostor ke zlepšení, a hlavně, ve které části prodejního nebo výrobního procesu se nějaká změna nebo automatizace nejvíc vyplatí. V tom se Pointee liší od jiných způsobů optimalizace procesů. Ještě v něčem je Pointee revoluční. Nemá jen za cíl ukázat na chyby, ale také upozornit na místa, kde se zaměstnancům mimořádně daří, aby se to nejlepší dalo využít i jinde ve firmě

Pointee je skvělý nástroj pro manažery, procesní inženýry a teamleadery. Šetří díky němu čas a mají přehledné podklady pro komunikaci s lidmi, kteří práci vykonávají. K tomu, aby uspěl na trhu, ale potřebuje ještě hodně energie a právě proto se Jan Strnad obrátil na Lipo.ink. 

Jak jste se dozvěděl o Lipo.ink?
Nejspíš z Facebooku, už si přesně nevzpomínám. Přišel jsem na MeetUp a tam jsme se domluvili s Philippem Rodenem, že se sejdeme v Ambulanci. Pak jsme přešli do programu Posilovna. Začali jsme se scházet a diskutovat, jak dosáhnout toho, co chceme. 

Co to bylo?
Hledali jsme investora. Už jsme měli fungující firmu s jiným jménem a dostatek zakázek. Vyvíjeli jsme software a pomáhali firmám automatizovat podnikové procesy. Máme motto, že není třeba trávit čas prací, kterou je možné automatizovat. Díky tomu, že máme zkušenosti s datovou vědou, jsme ale stále zřetelněji viděli, že můžeme zákazníkům pomoci ještě víc. Že umíme doporučit, které firemní činnosti jsou nejvíc vhodné k automatizaci, kde to přinese největší efekt. Naše systémy také dokážou najít takzvaná úzká místa, ve kterých se procesy brzdí. Když se tato místa zprůchodní, práce je najednou efektivnější a to samozřejmě vede k lepšímu výkonu firmy. Navíc ukazujeme i na činnosti, kde se firmě daří být hodně efektivní. Z toho si pak manažeři mohou vzít příklad a to dobré přenést i do dalších fází výroby nebo business procesu. K těmhle účelům jsme začali vyvíjet Pointee, jenže nám to bralo ohromné množství času. Po nějaké době nadstandardního nasazení už to nešlo dělat po běžné práci. Potřebovali jsme možnost omezit rutinní zakázky, abychom se Pointee mohli věnovat víc a zaplatit další spolupracovníky. 

Povedlo se vám investora najít?
Dnes už mohu říct, že ano. Cesta to ovšem byla složitá. Díky Lipo.ink jsme získali užitečné kontakty, ale vyvíjeli jsme i vlastní aktivity. Nakonec nás k tomu správnému investorovi dovedly naše kroky. Přesto jsem za Posilovnu rád. Zlepšili jsme se v prezentačních dovednostech a dobře jsme se připravili na jednání s potenciálními investory. Setkání s Philippem Rodenem pro nás byla cenná. Poskytl nám nezávislý pohled na naše podnikání. Bylo to trochu jako hovořit s terapeutem. Uvědomili jsme si věci, které by nás možná nenapadly. A i workshopy na networkingových akcích Lipo.ink nás v mnoha ohledech obohatily. 

Co konkrétně?
Vzpomínám například na MeetUp se zaměřením na „sales closing“ neboli uzavírání obchodu. Tam jsme se dověděli hodně o vyjednávání o ceně. Philipp Roden je v téhle dovednosti silný a dost jsem se od něho naučil. Pokud člověk pracuje ve velké korporaci, má za sebou při jednání se zákazníkem silnou organizaci a jasně dané ceníky. Když ale vyjednáváte za svou firmu, není to tak jednoduché a oceníte, když vás někdo naučí efektivní postupy. 

Takže MeetUpy doporučujete?
Rozhodně. Těsně před rozšířením koronaviru jsme se na MeetUpu také  potkali s jedním potenciálním zákazníkem. Uvidíme, jakou formu spolupráce se v nových podmínkách povede zrealizovat. Obecně je MeetUp dobrý způsob, jak se seznámit s tím, co Lipo.ink dělá, s Antonínem Ferdanem, Vendy Zedníkovou i Philippem, a samozřejmě s dalšími podnikavými lidmi odsud z Libereckého kraje. Pokud někdo zakládá svou první firmu, určitě v Lipo.ink dostane dobré rady jak se vyhnout zbytečným chybám. 


Pointee očima Phillipa Rodena

To, co vyvíjí Jan Strnad se svými společníky, mě od začátku zaujalo. Firmám mohou přinést ohromné úspory tím, že pomocí umělé inteligence odhalují neefektivitu a navrhují, co a jak změnit, aby provozní zisk byl vyšší. Dá se říct, že jsou supersexy.

Když jsme se potkali, už měli založenou firmu i zákazníky. Chtěli se ale primárně zaměřit na jeden inovační produkt, který jde v mnoha směrech dál, a hledali investora.  Zprostředkovali jsme jim kontakty na investory, které známe, a především je připravovali na jednání s potenciálními partnery. V současné fázi spolupráce bych Lipo.ink charakterizoval jako sparingpartnera pro jednání mezi Pointee a investorem, protože ani jedna strana nemá velké zkušenosti, jak spolupráci nastavit. Ať uvedu konkrétní příklad: můžeme je vybavit určitým know-how, co požadovat za služby od právníka, co by měl řešit. Můžeme také navrhnout, s jakým právníkem máme v téhle oblasti dobré zkušenosti. Je už ale na majitelích firmy, jestli naše doporučení následují. 

Pro Pointee jsme také mentory v oblasti prodeje. Pomáhali jsme jim nastavit obchodní proces. Jsou to vynikající technici a vědci, ale nemají tolik zkušeností s prodejem. Například jsem se je snažil navést na to, komu ve firmách svůj produkt nabízet a jak i méně technicky založeným lidem z managementu vysvětlit, jaký užitek produkt přináší. 

 

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika