O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Předmět na TUL pokračuje

Předmět na TUL pokračuje

Předmět Lipo.ink na TUL i v zimním semestru

V rámci zimního semestru 2021 Lipo.ink znovu rozbalí část svého bonbonu i pro studenty TUL. Předmět s názvem Inovace a podnikání v oblasti nových technologií je postavený na praktických zkušenostech ze světa StartUpů a inovací, které se dějí nejen v Libereckém kraji, ale v celé ČR. 

Chceme propojit studenty z různých oborů, s různým stupněm znalostí a zkušeností, a nabídnout jim nástroje, postupu a naše zkušenosti při zavádění vlastních nápadů do praxe. Své si najde jak student, který se chce věnovat vědě a výzkumu, tak i ti, kteří chtějí svůj nápad realizovat vlastním podnikáním teď i za 5 let,” říká Antonín Ferdan, jeden z lektorů z Lipo.ink. 

Výuka se uskuteční v prostorách Lipo.ink. Nebude nouze o zapojení místních i národních zkušených Startupistů, expertů a výzkumníků.

Předmět je určen pro studenty 2. – 5. ročníku, nebo studenty doktorandských programů, kteří chtějí vidět výsledky za svou prací a chtějí získat nástroje a tipy pro to, jak zrealizovat vlastní nápady.

Aquarius nebo BeeHydro - nadějné projekty z prvního odučeného předmětu

Absolventy předmětu IPNT v zimním semestru jsou například Jakub Kosina se svou nanofiltrační konvicí Aquarius (více se o něm můžete dočíst v online zpravodaji TUL zde nebo v placené sekci Libereckého deníku) nebo Lukáš Veselý, který ještě s Katkou Blatoňovou už podniká v oblasti hydroponického pěstování, což je pěstování rostlin ve vodě s živným roztokem, namísto v půdě, které není závislé na prostoru ani přírodních podmínkách. “Výsledkem mého snažení v předmětu bylo to, že jsme s kamarádkou založili společnost a pěstujeme pod značkou BeeHydro v centru Liberce bylinky,” komentuje Lukáš Veselý, student Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. “Na celý semestr jsme dostali zadání vymyslet nějaký nápad, se kterým bychom mohli jít na trh, a to mi pomohlo zformulovat myšlenku, kterou jsem měl už dýl, a dotáhnout ji až k založení společnosti,” dodává Veselý. 

Právě Lukáš Veselý a Katka Blatoňová neskončili jen u předmětu IPNT. Se svým projektem se přihlásili do soutěže O nejlepší Start-up TUL a nyní využívají i dalších možností, které nabízí Liberecký podnikatelský inkubátor – Svoji firmu dále rozvíjí v programu Posilovna: “Od původního záměru pěstovat bylinky se posunuli až k myšlence uceleného produktu, který umožní hydroponicky pěstovat ekologické produkty každému, doma i v restauracích a kavárnách,” uzavírá Ferdan.

 
Předmět najdete pod zkratkou IPNT a bude vyučován každé úterý od 16:10 do 17:45.
 
Odkaz do stagu:
 

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika