O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Příběh

Návštěva izraelského velvyslance Daniela Merona v Lipo.ink

Návštěva izraelského velvyslance Daniela Merona v Lipo.ink

Ve čtvrtek 4.4.2019 zavítal do našeho kraje izraelský velvyslanec jeho excelence pan Daniel Meron. V rámci své návštěvy byl pan Meron dopoledne diskutovat s žáky Gymnázia F.X Šaldy, poté se přesunul do CXI na Technické Univerzitě v Liberci a poobědval s panem hejtmanem Pútou na Ještědu. Odpoledne jsme měli možnost pana Merona přivítat v Lipo.ink.

Izrael je světová jednička na poli inovací, startupů a technologíí, avšak i v našem kraji fungují velice zajímavé inovativní firmy a organizace. Proto jsem se rozhodli panu velvyslanci ukázat výběr toho nejlepšího, co v našem kraji máme. V krátkých prezentacích se tak představily firmy a organizace jako Mega a MemBrain, MSV Systems, Crytur, VÚTS, BPR Sychrov nebo slečna Klíčová a její nanonáplasti. A jelikož ve správném ekosystému spolupracují všechny zainteresované strany, byli na setkání přítomni i zástupci Libereckého kraje a Technické Univerzity.

Pana velvyslance prezentované technologie velice zaujaly a již na místě se začaly plánovat možnosti vzájemné spolupráce, která snad i díky Lipo.ink nezůstane pouze v teoretické rovině.

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika