O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Naše Community Managerka Vendy v Izraeli

Naše Community Managerka Vendy v Izraeli

Naše Community managerka Vendy se zúčastnila pilotního trainee programu “V4 innovators in Israel”. Jak je známo, Izrael patří k světové špičce v podpoře startupů a technologií. Jejich ekosystém je jedinečný a jedním z jeho velkých předností je otevřenost a ochota sdílet. Proto se stát Izrael a země Visegrádské 4 dohodly na 18 denním vzdělávacím  programu pro startupisty a pro zaměstnance inovačních center a podobných institucí.

Celá Startup Nation (oblíbená přezdívka Izraele podle bestselleru z roku 2009) vznikla vlastně z nouze - Izrael to totiž nikdy neměl lehké. Vláda proto začala ve velkém investovat do začínajících hi-tech firem. Firmy, které se udržely začaly vytvářet fungující podhoubí - na startupy se začaly nabalovat investoři a celý systém se sám rozrůstal. Nyní již vláda investuje minimálně a veškeré finance pochází se soukromých zdrojů a nebo z velkých nadnárodních korporací, které ve velkém do Izraele stěhují svá vývojová centra a nakupují startupy, které integrují do svých firem. Jenom v první polovině roku 2018 Izraelské startupy získaly investice v hodnotě 3,2 miliard dolarů.

A jak to, že tu vzniká tolik startupů? Důvodů je několik. Jedním z nich je určitě národní hrdost. Izraelci jsou na svůj stát hrdí a to, že ho vybudovali “na zelené louce” je žene kupředu. Dalším aspektem jsou již zmíněné obtížné podmínky, které na jeho území panují. Představte si, že Váš stát leží z většiny území na poušti, má jediný zdroj sladké vody na téměř válečné zóně a do toho na vás všichni vaši sousedi více či méně neustále útočí a čekají až přestanete být ve střehu. Jak někteří Izraelci vtipkují, jejich nejlepším sousedem je Středozemní moře. Všichni Izraelci (kromě ortodoxních židů) proto po střední škole bez rozdílu pohlaví nastupují do armády- dívky na 2 roky a chlapcí na 3. Výsledkem jsou mladí lidé, kteří mají v poměrně nízkém věku za sebou zkušenosti s vedením lidí, zodpovědností, disciplínou a někteří s nešpičkovějšími technologiemi. V nejelitnější jednotkách vznikají technologie, které často najdou uplatnění v komerční sféře. Další výhodou armády je její schopnost lidi spojit a propojit. Nastupují sem všichni bez rozdílu a stejnými podmínkami. Jedna naše lektorka armádu přirovnala k velkému hrnci, který lidi taví a formuje z nich nové lepší osobnosti.

Dalším aspektem je jistě židovská mentalita. Izraelci jsou otevření, sdílní a jejich slavné “chucpe”, tedy výraz pro zdravou drzost mluví za vše.  Možná proto se izraelskému ekosystému povedlo téměř nemožné, a to že všechny strany spolupracují: vysoké školy, vláda, místní samospráva, investoři, inkubátory  i velké korporace. K tomu mají úžasný přístup k neúspěchu, který oslavují, protože s každým neúspěchem přichází zkušenosti. Nikdo se za svůj neúspěch nestydí a naopak se s ním chlubí, aby se z něj mohli ponaučit i ostatní. Například jeden investor nám na přednášce zmiňoval, že by v životě nesvěřil své peníze někomu, kdo nemá za sebou alespoň dva neúspěšné startupy.

Do toho se přidá špičkové školství, důraz na jazyky a matematiku a máme tu ideální podmínky.

“A co jsme vlastně v Izraeli dělali? Prošli jsme velkým množstvím přednášek a workshopů jako Lean canvas, jak spolupracovat s médii, jak udělat perfektní pitch, jak sehnat investora, jak si ochránit IP (duševní vlastnictví) a mnoho dalších. Navštívili jsme několik coworkingových center, inkubátorů, akcelerátorů. Byli jsme na nejšpičkovější technické univerzitě Technion a dozvěděli se, že samotná univerzita do studentských startupů zainvestovala loni 135 milionů dolarů. Byli jsme ve startupu Orcam, který vyvíjí dokonalou face recognition (rozpoznávání tváří) technologii. Měli jsme dva dny s mentory, jeden večer s místními startupisty, setkali se s představiteli NATO nebo poobědvali s našimi velvyslanci. A do toho hlavně mluvili mezi sebou, sdíleli své zkušenosti, úspěchy i neúspěchy.”

Celý pobyt mě obrovsky osobně i profesně obohatil. Získala jsem nové přátele po celé střední Evropě a navázala mnoho kontaktů, které se budou velice hodit v naší práci v Libereckém kraji. Získala jsem přehled o tom co se musí stát, aby systém fungoval a kde vznikají největší přidané hodnoty. Vím, že nemůžeme izraelský zázrak překopírovat, ale mohu si z něj vytáhnout to nejlepší a aplikovat ho na naše podmínky.”

 

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika