Lipo.ink povede vlastní předmět na TUL

Od podzimu 2020 jsme tu pro tebe v předmětu INOVACE A PODNIKÁNÍ V OBLASTI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Sylabus je nabitý! Pomůžeme ti zjistit, v čem jsi dobrý a jak své silné stránky rozvíjet. Čekají tě cvičení zaměřená na inovativní myšlení i další metody osobního růstu. Provedeme tě procesem od podpory nápadu přes ověřitelnost po realizaci. Leadership a entrepreneurship pro tebe přestanou být prázdnými pojmy. Své zkušenosti ti předají majitelé úspěšných firem a další odborníci z praxe. Odneseš si realistický pohled na svět byznysu a dovednosti, které ti pomůžou uspět v podnikání.

Těšíme se, že nás na oplátku obohatíš novými nápady při workshopech a při praxi! 

O předmět se zasadil vedoucí Katedry chemie přírodovědně-humanitní fakulty Josef Šedlbauer a moc děkujeme za důvěru!

Více info ve STAGU: https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Přehled témat v rámci přednášek/cvičení:


 1. Proč inovace a co vlastně je podnikání?
 2. Generování nápadu - zdroje pro nápady, Business canvas jako východisko pro rozvoj vlastního podnikání a komercionalizaci, Design-thinking metodologie.
 3. Validace a business potenciál - metody umožňující ověření hypotéz a potenciálu nápadu, zákazník jako klíčový faktor prodeje.
 4. Právní základy pro inovátory a podnikatele, duševní ochrana a VaV principy.
 5. Analýza konkurence na bázi case study již existujících úspěšných start-upů.
 6. Finanční plánování a řízení.
 7. Obchod pro inovátory v kostce.
 8. Byznys plán.
 9. Komunikační a prezentační dovednosti - jak prosadit inovace?

  Předmět bude vyučován ve větších studijních blocích (přednáška a cvičení spojené) postavených na learning by doing přístupu. Studenti projdou celým procesem tvorby nápadu, jeho rozvíjením, ověřením na trhu, ale i základní právní analýzou vlastního podnikání/výzkumu, a to včetně duševního vlastnictví.

  Student získá nejen znalosti, které umožňují efektivní práci s inovacemi a zvyšují potenciální šance na seberealizaci (ať už na poli vědy, výzkumu, zaměstnání či vlastního podnikání), ale nabude dovedností a schopností inovace realizovat, metodickou podporu při tvorbě business plánu a rozvoj měkkých kompetencí spojených s prezentací vlastních myšlenek a jejich obhajobou.

  Výuka se nebude odehrávat na bázi smyšlených konceptů, ale konkrétních nápadů jednotlivých studentů či jejich týmů s možným přesahem pro konkrétní realizaci a akceleraci nápadu na půdě TUL. Základním předpokladem pro absolvování je finální prezentace před porotou a její kvalitativní posouzení.

01.06.2020

Kontakty

Lipo.ink podnikatelský inkubátor
je zřizován
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

IČ: 48267210
Ochrana údajů / Všeobecné obchodní podmínky

U Jezu 525/4
460 01 Liberec
Česká republika

Liberecký kraj Ynovate Eubic