O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Lipo.ink povede vlastní předmět na TUL

Lipo.ink povede vlastní předmět na TUL

Od podzimu 2020 jsme tu pro tebe v předmětu INOVACE A PODNIKÁNÍ V OBLASTI NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. Sylabus je nabitý! Pomůžeme ti zjistit, v čem jsi dobrý a jak své silné stránky rozvíjet. Čekají tě cvičení zaměřená na inovativní myšlení i další metody osobního růstu. Provedeme tě procesem od podpory nápadu přes ověřitelnost po realizaci. Leadership a entrepreneurship pro tebe přestanou být prázdnými pojmy. Své zkušenosti ti předají majitelé úspěšných firem a další odborníci z praxe. Odneseš si realistický pohled na svět byznysu a dovednosti, které ti pomůžou uspět v podnikání.

Těšíme se, že nás na oplátku obohatíš novými nápady při workshopech a při praxi! 

O předmět se zasadil vedoucí Katedry chemie přírodovědně-humanitní fakulty Josef Šedlbauer a moc děkujeme za důvěru!

Více info ve STAGU: https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Přehled témat v rámci přednášek/cvičení:


 1. Proč inovace a co vlastně je podnikání?
 2. Generování nápadu - zdroje pro nápady, Business canvas jako východisko pro rozvoj vlastního podnikání a komercionalizaci, Design-thinking metodologie.
 3. Validace a business potenciál - metody umožňující ověření hypotéz a potenciálu nápadu, zákazník jako klíčový faktor prodeje.
 4. Právní základy pro inovátory a podnikatele, duševní ochrana a VaV principy.
 5. Analýza konkurence na bázi case study již existujících úspěšných start-upů.
 6. Finanční plánování a řízení.
 7. Obchod pro inovátory v kostce.
 8. Byznys plán.
 9. Komunikační a prezentační dovednosti - jak prosadit inovace?

  Předmět bude vyučován ve větších studijních blocích (přednáška a cvičení spojené) postavených na learning by doing přístupu. Studenti projdou celým procesem tvorby nápadu, jeho rozvíjením, ověřením na trhu, ale i základní právní analýzou vlastního podnikání/výzkumu, a to včetně duševního vlastnictví.

  Student získá nejen znalosti, které umožňují efektivní práci s inovacemi a zvyšují potenciální šance na seberealizaci (ať už na poli vědy, výzkumu, zaměstnání či vlastního podnikání), ale nabude dovedností a schopností inovace realizovat, metodickou podporu při tvorbě business plánu a rozvoj měkkých kompetencí spojených s prezentací vlastních myšlenek a jejich obhajobou.

  Výuka se nebude odehrávat na bázi smyšlených konceptů, ale konkrétních nápadů jednotlivých studentů či jejich týmů s možným přesahem pro konkrétní realizaci a akceleraci nápadu na půdě TUL. Základním předpokladem pro absolvování je finální prezentace před porotou a její kvalitativní posouzení.

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika