Liberec Makers

S myšlenkou Liberec makers přišel náš kolega Nikola Rafaj ze Startup Yard. Vznesl myšlenku, že se děti na základních školách nemají moc příležitostí setkat se s moderními technologiemi, jako je 3D tisk, programování apod. A tak jsme se rozhodli s tím něco udělat a začali kontaktovat všechny firmy, které píší budoucnost na poli moderních technologií v České republice. A tak v  átek 5.10.2018 ožila iQLANDIA vědou a moderními technogiemi- konala se totiž Noc vědců. V rámci této akce se konal první ročník festivalu technologií pro malé i velké nadšence Liberec makers.

Děti a jejich rodiče se během 45minutových workshopů mohli prakticky seznámit s 3D tiskárnami od Prusa research, IoT stavebnicí Big Clown od Hardwario nebo technikou programování počítačových her s Warhorse studios. Během pozdního odpoledne se také mohli děti potkat s robotem Matyldou, který se brzo vydá stopovat. 

Rádi bychom poděkovali iQLANDII za prostory a všechnu pomoc, panu řediteli SŠSE v Liberci za pomoc při hledání dobrovolníků a samozřejmě děkujeme i samotným dobrovolníkům.

A teď se podívejte na pár fotografií.

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika