O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Jak podnítit podnikavost a kreativitu?

Jak podnítit podnikavost a kreativitu?

Máme to na webu, mluvíme o tom! Vzdělávání bereme jako něco, co nás pro život významně formuje. Jenže některé informace z praxe nám škola předat nemůže a mnoho z našich klientů má školu dávno za sebou. Proto vymýšlíme a organizujeme nejrůznější vzdělávací akce. Zaměřené jsou obvykle na aktuální témata, která se hodí pro podnikání, a dále na povzbuzení podnikavosti a kreativity. Stále víc také spolupracujeme s Technickou univerzitou Liberec. 

Jak v sobě probudit podnikavost

Tvůrčí myšlení je jednou z věcí, která se běžně ve školách neučí, a přitom je to dovednost, která se dá rozvíjet. Proto jsme od svého vzniku uspořádali například workshopy Generování nápadů, a to pro středoškoláky, vysokoškoláky i pro veřejnost. Prostřednictvím skupinového koučinku a interaktivních metod vzdělávání podporujeme účastníky nejen v rozvoji tvořivého myšlení, ale také motivujeme k podnikání a týmové spolupráci. Účastníci během workshopu hledají podnikatelské příležitosti a přetavují je do podnikatelského záměru, který ostatním prezentují. 

Do Libereckého kraje jsme přivedli soutěže „iKid“, „Soutěž a podnikej!“ a „Podnikni to!“. Každá je pro jinou věkovou skupinu, od dětí ze základních škol po vysokoškoláky. Princip je víceméně stejný: přijít s nějakým podnikatelským nápadem, po několika tematických workshopech a konzultacích s mentory na něm strukturovaně pracovat a prezentovat porotě. Tyto soutěže obvykle nastartují touhu po seberealizaci a kreativitu i u těch, kteří nevyhráli. A vítězové? Mají možnost s námi dál spolupracovat. Například Dan Šuška zabodoval se svým projektem aplikace Kenko, která slouží k propojení trenérů, lékařů a výživových poradců. Dnes je Dan Šuška klientem v inkubaci.

Spolupráce s univerzitou

S TUL spolupracujeme na několika úrovních. Jednou z nich je podpora Student Business Clubu, který se věnuje rozvoji podnikatelského prostředí TUL. Členům klubu jsme k dispozici na mentorských dnech, přednášíme jim a zastřešujeme i kategorii středoškoláků při soutěži o nejlepší START-UP TUL. V roce 2019 soutěž ve středoškolské kategorii vyhrál svěřenec inkubátoru Vítek Macháček, který vymyslel jednoduchý hardwarový ovladač pro úpravu fotografií v programu Adobe Lightroom. Nadále mu pomáháme, aby svůj projekt uvedl na trh. 

Velkou radost máme z toho, že se na univerzitě povedlo prosadit mezifakultní předmět Inovace v podnikání, a že jsme dostali příležitost ho spoluvytvářet. Vedoucí přírodovědně-humanitní fakulty profesor Josef Šedlbauer si ověřil naši odbornost při několika akcích zaměřených na inovace a oslovil nás s žádostí, abychom obsah předmětu sestavili. Mezi tématy jsou například Generování nápadu, Finanční plánování a řízení nebo Právní základy pro inovátory. Přednášet budou externí experti na dané oblasti a za Lipo.ink Antonín Ferdan a Philipp Roden. Studenti se na předmět mohou zapisovat od zimního semestru 2020.  

Na Technické univerzitě jsme dlouhodobě aktivní i v rámci Podnikatelské ambulance, kam mohou studenti přijít a bezplatně zkonzultovat své nápady nebo se poradit, jak formulovat podnikatelský záměr.  

Nové dovednosti pro generaci X 

Inspirovat mladé lidi nás baví, ale nabízíme vzdělávací programy i pro ty, kteří už nabrali pracovní zkušenosti. Nezřídka jsou to lidé, kteří ve svém oboru zažili úspěch, přesto pošilhávají po změně profese a mívají skvělé nápady pro vlastní podnikání. Někteří také potřebují praktické rady a nástroje ke startu podnikání. 

Za sebou máme dva cykly Podnikatelské průpravky a momentálně chystáme workshopy zaměřené na Design Thinking. To je ověřená metodologie pro tvorbu nových produktů, služeb či záměrů. Nutí začínající i zkušené podnikatele, aby se na své nápady dívali očima potenciálního zákazníka, nacházeli inovativní řešení a nabízeli to, co skutečně naplní potřeby uživatelů. Přímo v Lipo.ink jsme připravili sérii workshopů na Design Thinking a stejné zaměření bude mít i jednodenní workshop, na který přijedou do Liberce trenéři Google s programem New Generation of Founders. Právě Design Thinking je totiž jednou z metod, kterou Google používá k vývoji inovativních produktů, a jsme rádi, že můžeme zkušenosti globálně úspěšné společnosti zprostředkovat podnikavým lidem v našem regionu. Zatím stále věříme, že se obě aktivity uskuteční na podzim. Termíny včas najdete v kalendáři akcí. 

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika