Jak podnítit podnikavost a kreativitu?

Máme to na webu, mluvíme o tom! Vzdělávání bereme jako něco, co nás pro život významně formuje. Jenže některé informace z praxe nám škola předat nemůže a mnoho z našich klientů má školu dávno za sebou. Proto vymýšlíme a organizujeme nejrůznější vzdělávací akce. Zaměřené jsou obvykle na aktuální témata, která se hodí pro podnikání, a dále na povzbuzení podnikavosti a kreativity. Stále víc také spolupracujeme s Technickou univerzitou Liberec. 

Jak v sobě probudit podnikavost

Tvůrčí myšlení je jednou z věcí, která se běžně ve školách neučí, a přitom je to dovednost, která se dá rozvíjet. Proto jsme od svého vzniku uspořádali například workshopy Generování nápadů, a to pro středoškoláky, vysokoškoláky i pro veřejnost. Prostřednictvím skupinového koučinku a interaktivních metod vzdělávání podporujeme účastníky nejen v rozvoji tvořivého myšlení, ale také motivujeme k podnikání a týmové spolupráci. Účastníci během workshopu hledají podnikatelské příležitosti a přetavují je do podnikatelského záměru, který ostatním prezentují. 

Do Libereckého kraje jsme přivedli soutěže „iKid“, „Soutěž a podnikej!“ a „Podnikni to!“. Každá je pro jinou věkovou skupinu, od dětí ze základních škol po vysokoškoláky. Princip je víceméně stejný: přijít s nějakým podnikatelským nápadem, po několika tematických workshopech a konzultacích s mentory na něm strukturovaně pracovat a prezentovat porotě. Tyto soutěže obvykle nastartují touhu po seberealizaci a kreativitu i u těch, kteří nevyhráli. A vítězové? Mají možnost s námi dál spolupracovat. Například Dan Šuška zabodoval se svým projektem aplikace Kenko, která slouží k propojení trenérů, lékařů a výživových poradců. Dnes je Dan Šuška klientem v inkubaci.

Spolupráce s univerzitou

S TUL spolupracujeme na několika úrovních. Jednou z nich je podpora Student Business Clubu, který se věnuje rozvoji podnikatelského prostředí TUL. Členům klubu jsme k dispozici na mentorských dnech, přednášíme jim a zastřešujeme i kategorii středoškoláků při soutěži o nejlepší START-UP TUL. V roce 2019 soutěž ve středoškolské kategorii vyhrál svěřenec inkubátoru Vítek Macháček, který vymyslel jednoduchý hardwarový ovladač pro úpravu fotografií v programu Adobe Lightroom. Nadále mu pomáháme, aby svůj projekt uvedl na trh. 

Velkou radost máme z toho, že se na univerzitě povedlo prosadit mezifakultní předmět Inovace v podnikání, a že jsme dostali příležitost ho spoluvytvářet. Vedoucí přírodovědně-humanitní fakulty profesor Josef Šedlbauer si ověřil naši odbornost při několika akcích zaměřených na inovace a oslovil nás s žádostí, abychom obsah předmětu sestavili. Mezi tématy jsou například Generování nápadu, Finanční plánování a řízení nebo Právní základy pro inovátory. Přednášet budou externí experti na dané oblasti a za Lipo.ink Antonín Ferdan a Philipp Roden. Studenti se na předmět mohou zapisovat od zimního semestru 2020.  

Na Technické univerzitě jsme dlouhodobě aktivní i v rámci Podnikatelské ambulance, kam mohou studenti přijít a bezplatně zkonzultovat své nápady nebo se poradit, jak formulovat podnikatelský záměr.  

Nové dovednosti pro generaci X 

Inspirovat mladé lidi nás baví, ale nabízíme vzdělávací programy i pro ty, kteří už nabrali pracovní zkušenosti. Nezřídka jsou to lidé, kteří ve svém oboru zažili úspěch, přesto pošilhávají po změně profese a mívají skvělé nápady pro vlastní podnikání. Někteří také potřebují praktické rady a nástroje ke startu podnikání. 

Za sebou máme dva cykly Podnikatelské průpravky a momentálně chystáme workshopy zaměřené na Design Thinking. To je ověřená metodologie pro tvorbu nových produktů, služeb či záměrů. Nutí začínající i zkušené podnikatele, aby se na své nápady dívali očima potenciálního zákazníka, nacházeli inovativní řešení a nabízeli to, co skutečně naplní potřeby uživatelů. Přímo v Lipo.ink jsme připravili sérii workshopů na Design Thinking a stejné zaměření bude mít i jednodenní workshop, na který přijedou do Liberce trenéři Google s programem New Generation of Founders. Právě Design Thinking je totiž jednou z metod, kterou Google používá k vývoji inovativních produktů, a jsme rádi, že můžeme zkušenosti globálně úspěšné společnosti zprostředkovat podnikavým lidem v našem regionu. Zatím stále věříme, že se obě aktivity uskuteční na podzim. Termíny včas najdete v kalendáři akcí. 

Podívejte se, jak můžeme podpořit vaše podnikání:

16.04.2020

Kontakty

Lipo.ink podnikatelský inkubátor
je zřizován
ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

IČ: 48267210
Ochrana údajů / Všeobecné obchodní podmínky

U Jezu 525/4
460 01 Liberec
Česká republika

Liberecký kraj Ynovate Eubic