O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Hlavní manažer/ka pro „Křišťálové údolí“

Hlavní manažer/ka pro „Křišťálové údolí“

Chcete podpořit rozvoj Libereckého kraje a zvýšit jeho viditelnost v zahraničí? Máte zkušenosti z „Hospitality“ průmyslu, komunikaci či marketingu a chcete samostatně realizovat své koncepty? Nebojíte se učit se novým věcem a umíte ostatní přesvědčit? Čerpáte motivaci z toho, že věci posouváte dál? Pokud ano, máme pro Vás skvělou nabídku.

Liberecký kraj se rozhodl vybudovat svou turistickou značku, založenou na sklářské historii regionu, umění místních řemeslníků i návrhářů a jedinečné přírodě. Liberecký kraj je v současné době pravděpodobně jediným regionem na světě, kde se na tak malém prostoru nachází komplexně dochovaný sklářský průmysl ve všech jeho formách.
Hledáme osobu, která bude schopna definovat ucelený koncept pro využití tohoto potenciálu a následně ho realizovat.

Koho hledáme – vlastnosti:

 • Osobnost širokého rozhledu a schopnosti kreativního myšlení,
 • Vynikající komunikační schopnosti,
 • Odpovídající jazyková výbava - plynulá angličtina nezbytná, každý další jazyk je výhodou,
 • Schopnost samostatné koncepční práce a efektivní realizace,
 • Vysoká úroveň sociální inteligence a zkušenost s vedením menšího týmu,
 • Vysokoškolské vzdělání
 • Praxe v oblasti managementu projektů a/nebo marketingu,
 • ŘP skupiny B

Co budete dělat:

 • Vybudování nové značky v rámci projektu „Křišťálové údolí“ ve spolupráci s Libereckým krajem
 • Vytvoření strategického a akčního plánu v rámci projektu na roky 2020 – 2024,
 • Realizace konkrétních kroků v oblasti ucelené komunikace a marketingu
 • Navázání kontaktů, spolupráce s potenciálními partnery v Libereckém kraji, Česku i zahraničí
 • Vyhodnocení možného dopadu projektu nejen v oblasti cestovního ruchu, spolupráce i doporučení pro další oblasti
 • Vytvoření marketingového plánu - spolupráce se skláři, výrobci bižuterie, šperkaři i zainteresovanými městy a obcemi
 • Příprava systému pobídek pro investory
 • Spolupráce s klíčovými partnery v oblasti cestovního ruchu

Návrh konceptu projektu „Křišťálové údolí“ je pro uchazeče k dispozici ZDE

Na co se můžete těšit:

 • Možnost vybudovat něco na „zelené louce“ a zlepšit životní úroveň obyvatelů v Libereckém kraji
 • Zázemí v ARR - Agentuře regionálního rozvoje spol. s r.o., společnosti zaměřené na podporu regionálního rozvoje a podnikání, provozovatele Libereckého podnikatelského inkubátoru - Lipo.ink
 • Odpovídající platové podmínky a pracovní nástroje

Místo výkonu práce: ARR s.r.o. Liberec, cesty po regionu i mimo něj

Kdy můžete nastoupit: co nejdříve

Do kdy se můžete přihlásit do výběrového řízení: 27. 9. 2019

Co od Vás potřebujeme:

 • Stručný souhrn, proč se zajímáte o nabízenou pozici a proč bychom se s Vámi měli seznámit
 • Váš životopis
 • Návrh koncepce obsahující vlastní představu o vybudování značky „Křišťálové údolí“ v horizontu příštích 2, 5 a 10 let - maximálně 3 normostrany textu.

Vaše přihlášky prosím pošlete na: m.langova@arr-nisa.cz
Kontaktní telefon: M. Langová, +420 724 178 058

Inzerát - Výběrové řízení na hlavního manažera (PDF)

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika