O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

Hackathon? A co to vlastně je?

Hackathon? A co to vlastně je?

Lipo.ink pořádal na konci října první Smart Mobility Hackathon s podporou partnerů Škoda Auto, BA Bautzen a IncuBAtor Bautzen pro studenty ekonomických a technických oborů. Akce byla mezinárodní a zúčastnili se jí zástupci z Technické univerzity v Liberci a BA Bautzen ze Saska.

A co to vůbec hackathon je? Když slyšíme slovo hackovat, vybavíme si nejspíše podivína u počítače, zalezlého ve sklepě a obklopeného krabicemi od pizzy jak se snaží narušit systém banky nebo nějaké vládní instituce. Hackovat ovšem znamená především hledat netradiční a inovativní řešení.

Prakticky je hackathon unikátní akce, při které účastníci v týmech řeší zadané problémy, během omezeného času (v našem případě dvou dnů). Týmy si tak během krátké doby vyzkouší komplexně řešit problém z mnoha úhlů pohledu a časová tíseň je vede k rychlému rozhodování a efektivní spolupráci. Témata mohou být různá, my však zvolili Smart Mobility a studentům dali na výběr z těchto výzev:

  • Budoucnost carsharingu

  • Multimodální plánovací aplikace pro mobilitu

  • Sdílení eSkůtrů

  • Chytrá kontrola vozidel

  • Optimalizace veřejné dopravy

  • Žádné dopravní zácpy

Studenti si během úvodního workshopu ujistili svůj okruh zájmu a na jeho základě vytvořili týmy. Jejich úkolem bylo přijít s netradičním a inovativním řešením daného problému a dívat na něj z mnoha aspektů tzn. nejen z pohledu technického, ale i businessového. Během celé doby jim byli  k dispozici zkušení mentoři - například členové Lipo.ink nebo zástupce Škoda DigiLab Štefan Doležal. Na závěr tým své řešení odprezentoval před porotou, která hodnotila nejen technické provedení, ale i originalitu navrženého řešení, finanční udržitelnost a schopnost projekt srozumitelně odprezentovat. 

Sešla se nám různá řešení, nicméně jeden nápad výrazně vyčníval a získal tudíš hlavní cenu- finanční výhru od našich partnerů. Tým ve složení Vojta Petrásek, Jan Sláma a Johnson Ezenwankwo předvedli projekt s názvem Smart Forest Guard, který kontroluje příjezdy aut do národních parků nebo jiných oblastí, kde auta nemají co dělat, snímá poznávací značky a posílá hlášky místním strážcům. Velkou výhodou jejich řešení byla finanční udržitelnost, odolnost hardware vůči počasí a také jednoduchost a nenáročnost (zařízení nepotřebuje el.proud nebo gps signál). Na tomto týmu byl i krásně vidět účel celé akce- propojit studenty nejen z různých zemí, ale i kultur a oborů a přinést každému jiný pohled na svět nebo danou problematiku.

Doufáme, že si všichni studenti hackathon užili a odnesli si z něj mnoho informací, zkušeností a nových zážitků.

 

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika