O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Příběh

CRA IoT Hackathon Liberec

CRA IoT Hackathon Liberec

Již druhý CRA IoT Hackathon proběhl v polovině března opět v prostorách Lipo.ink. Akce byla organizována Českými radiokomunikacemi za naší podpory. Tentokrát jsme akci pojali ve větším stylu a rozhodli se pro dvoudenní formát, protože jsme chtěli dát soutěžícím více prostoru a času na práci. Další novinkou byla účast partnerů jako například Jablotronu, který dodal nejen ceny, ale také skvělé mentory, kteří celé dva dny účastníkům pomáhali. Sešlo se opět téměř 30 nadšených hackerů, kteří si mohli vybrat ze 4 výzev:

Protipovodňový alarm (JABLOTRON) – Za pomocí sítě LoRaWAN sestavte systém povodňových alarmů.

Obsazenost spojů MHD (JABLOTRON) – Měření a optimalizace obsazenosti vozů MHD v reálném čase.

Energetická náročnost senzorů (CRA) -  Zamyslete se, jak zajistit napájení senzorů, jak odhadnout spotřebu a jak ji optimalizovat.

Geolokace (CRA) – Najděte způsob jak využít a zpřesnit geolokaci senzorů v síti LoRaWAN (RSSI-based)

Na třetím místě se umístil tým FloodMonitor s projektem inteligentní předpovědí povodní, druhý skončil tým Promethite, který řešil problematiku zapnění vozidel MHD. Pro vítěztví si opět došel tým Big Clown, reprezentující naši inkubovanou firmu Hardwario. VIZ VOJTA

Už se moc těšíme na další ročník!

 

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika