O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Experti

Experti

Katarína Morvai

Firemní kultura, interní procesy
Expert Lipo.ink

Daniel Nevařil


Expert Lipo.ink

Jari Makkonen

Certified Management Consultant (VŠE Helsinki) Expanze na obchodní trhy Evropy a Číny
Expert Lipo.ink

Tomáš Morava

Ekonom, podnikatel, finance
Expert Lipo.ink

Stanislav Kadlec

Firemní strategie a rozvoj podnikatelských nápadů
Expert Lipo.ink

Jan Nekolný


Lipo.ink

Liliana Berezkinová

Business strategie, IP, Produktizace inovací, First-time Founders, Deep tech/Med tech/Life Sciences
Expert Lipo.ink

Vít Žalud

Podpora při zavádění organizačních změn. Školení manažerských dovedností a leadershipu. Digitalizace, inovace a zavádění agilních přístupů.
Expert Lipo.ink

Advisory board

Advisory board

Adriana Dergam

Členka správní rady Sekce pro Latinskou Ameriku, Evropská technologická komora (EUTEC)
Advisory board

Jari Makkonen

CERTIFIED MANAGEMENT CONSULTANT (VŠE HELSINKI) EXPANZE NA OBCHODNÍ TRHY EVROPY A ČÍNY
Advisory board

Linda Štucbartová

Zakladatelka firmy Diversio, členka Výkonné rady Česko-izraelské obchodní komory a členka Rady pro komercializaci Univerzity Karlovy.
Advisory board

Maria Sztarovics

Spoluzakladatelka a spolumajitelka B2B marketingové agentury Wings4U
Advisory board

Nikola Rafaj

Zakladatel StartUpYard
Advisory board

Pavel Novotný


Advisory board

Roman Holý

Poradce „Inovačního hubu Východ“ EIT Urban Mobility
Advisory board

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika