O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Akce

Podnikatelská jednohubka - DOBA DIGITÁLNÍ - podnikání v online světě

Podnikatelská jednohubka - DOBA DIGITÁLNÍ - podnikání v online světě

29
4
2020
DOBA DIGITÁLNÍ - podnikání v online světě
Věnceslava Drábková - marketingová ředitelka BPR
& Tomáš Pochop - ředitel marketingové a event agentury BPR, mentor Lipo.ink
 
,,Jediné, čím si můžeme být jistí, je to, že se bude pořád něco měnit." I tato věta zazněla na poslední Podnikatelské jednohubce. Jednou z těch, změn, která nás provází, je i přesun do digitálního prostoru. Jak v tomto prostoru efektivně komunikovat? Známe skutečně naše zákazníky? Umíme je oslovit? Tipy a náměty otevřeme v rámci Online podnikatelské jednohubky!

Pro koho je jednohubka určena:
  • Jste majitel či majitelka malé nebo střední firmy z Libereckého kraje, a chcete rozvíjet své online působení?
  • Máte nový produkt či službu, která má potenciál v online světě uspět?
  • Potřebujete oslovit nové zákazníky?
  • Hledáte nové byznys příležitosti v digitálním prostoru?
Co můžete očekávat?
- prvních 5 minut Vás uvedeme do kontextu a nastavíme pravidla komunikace
- dalších 30 minut bude mluvit hlavně náš mentor = tato část bude nahrána a streamována
- posledních 25 minut diskuse mezi těmi, kteří se registrovali = tato část nebude nahrávána, ani streamována.
 

Registrace otevřena do obsazení kapacity.

https://www.surveymonkey.com/r/V2HX8DZ

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika