O nás

Začátky v byznysu jsou tvrdé, stejně tak měnit zajeté zvyklosti v podnikání. Půjdeme do toho s vámi!

Naše plány jsou velké. Počítají mimo jiné s tím, že už v roce 2020 nabídneme vám a vašim nápadům přes 3500 m2 v nově revitalizované budově v centru Liberce. Tento prostor vznikne v bývalé budově Výzkumného ústavu textilních strojů, tzv. budově D vedle krajského úřadu.

Zatím jsme na začátku (oficiální spuštění projektu proběhlo v listopadu 2017), a sami jsme takovým start-upem se vším všudy. Rosteme a učíme se za pochodu. Máme radost z velkých i malých úspěchů – a především z široké podpory našeho záměru v prostředí byznysu, vědy a výzkumu i veřejné správy Libereckého kraje.

 

Projekt „Inovační centrum - Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
Smyslem projektu IC-PILK je vybudovat v kraji specializovanou regionálně orientovanou infrastrukturu pro rozvoj prostředí stimulujícího podnikavost, kreativitu, vznik nových podniků orientovaných na vyšší přidanou hodnotu a postavených na místním know-how, práci s talenty, apod. Tento typ infrastruktury dosud v Libereckém kraji (dále LK) chyběl.
Cílem tohoto projektu je vybudovat kamenný inkubátor v prostorách budovy D. Konkrétně se jedná o rekonstrukci budovy spočívající v obnově střešního pláště, zateplení objektu, realizaci terasy (v místě skladů, které budou zdemolovány), úpravy inženýrských sítí a rozvodů vně i uvnitř objektu, úpravy energocentra, vybudování zdroje chladu a trafostanice, vnitřní rekonstrukce (vytvoření mezipatra, úprava příček, nosných i nenosných konstrukcí, konstrukce a zateplení podlahy, výměna oken a dveří, úpravy příček, nátěry, malby, obklady, úpravy stropní konstrukce apod.). Součástí stavebních prací je i technologické vybavení serveroven (1 pro inkubátor, 1 pro zbytek budovy D), nutné související elektrovybavení (kamerový systém, docházkový systém, apod.) a technologické vybavení prostorů jídelny. V případě úspěšného dokončení projektu, bude Lipo.ink přestěhován do zrekonstruovaných prostorů
Celkové výdaje projektu předpokládáme ve výši 349.555.792,16 Kč, podíl případné dotace z EU do výše 54.473.523,47 Kč. Zbylé výdaje bude hradit Liberecký kraj ze svého rozpočtu.
Projekt bude v případě schválení žádosti o podporu spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


 

 

Akce

PechaKucha Night Liberec VIZE 1012+

PechaKucha Night Liberec VIZE 1012+

14
10
2021

PechaKucha Night vytváří příležitost pro setkání různých nápadů, oborů a lidí. Lidí, kteří začali od podlahy a dostali se ke hvězdám. Lidí, kteří se s námi teď podělí o svůj příběh.

A na to všechno mají jen 400 vteřin. Formát 20x20 je založen na prezentaci, kdy mluvčí stráví celkem 20 vteřin u jedné z 20 fotek. Během 400 vteřin svému publiku pestrou a dynamickou cestou povypráví o svých zkušenostech. Co je přimělo vydat se svým vlastním směrem? Měli někdy nutkání všeho nechat? Šli do toho naplno, nebo sázeli na opatrné první kroky?

Kromě příběhů mluvčích se také dozvíme něco o oborech, které je vzájemně propojují. Povíme si o strojírenství, nanotechnologiích nebo architektuře a stavebnictví.

Těšit se můžete například na:

Miroslava Černíka, ředitele Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci CXI TUL

Josefa Horinku, starostu Hrádku nad Nisou, který se angažuje v oblasti samosprávy a rozvoje města ve středu česko-polsko-německého trojmezí

Jana Koláře, vedoucího oddělení Výpočtů a modelování tradičního libereckého "výzkumáku" VÚTS

Hanku Křenkovou, advokátku, která podporuje činnosti žen a dívek v regionu a propojuje právo s pokročilými IT technologiemi

Jirku Kulu, CEO firmy nullspaces, jenž se soustřeďuje na rozšířenou realitu

... a další, které naleznete na stránkách pořadatele, který nám přináší tento inspirativní večer, 1012+.

Chcete si přijít poslechnout, jak probíhala jejich cesta? Zaregistrujte se zde a 14. října v 19:00 se sejdeme v aule Budovy G Technické univerzity v Liberci!

 

Kontakty

U Jezu 525/4

460 01 Liberec

Česká republika